Ditt Apotek Glasmagasinet hjelper deg med årets influensavaksine

Dersom du er i risikogruppen for å få influensa, eller er helsepersonell, anbefales det å ta årets influensavaksine. Influensavaksinen får du direkte på apoteket, uten resept. Møt opp for drop-in vaksinering hos oss!

Vaksinen settes av kvalifisert helsepersonell.

Tjenesten koster kr 199,-. ( Kun hos Ditt apotek Glasmagasinet.)
Prisen inkluderer resept på årets influensavaksine, selve vaksinen og setting av vaksinen i apoteket.

Influensa-sesongen starter i september/oktober og kan vare ut april. Det er anbefalt å ta vaksinen i begynnelsen av sesongen, men kan også tas i løpet av hele perioden. Full effekt av vaksinen oppnås vanligvis 1 til 2 uker etter vaksinering med influensavaksine. Effekten av vaksinens beskyttelse reduseres gradvis over tid, og varer ikke mer enn ca. 6 måneder. Beskyttelsen fra vaksinen svekkes raskere hos eldre enn hos yngre personer.

Hvem anbefales influensavaksine?

Rundt 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner som følge av influensa. Disse er mer utsatt for alvorlig sykdom eller død og er anbefalt å ta influensavaksinen hvert år som forebyggende behandling. Dette gjelder:

  • Personer med kroniske luftveissykdommer, hjerte-/karsykdommer eller nevrologisk sykdom eller skade
  • Personer med kronisk lever- eller nyresvikt
  • Personer med diabetes type 1 eller type 2
  • Personer med nedsatt infeksjonsforsvar / immunforsvar
  • Personer over 65 år
  • Beboere på alders- og sykehjem
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Gravide i 1.trimester med annen tilleggs risiko kan vurderes for vaksinasjon
  • Personer med betydelig fedme (BMI over 40)

Influensavaksinen anbefales i tillegg til personer som har regelmessig kontakt med levende gris. Hensikten er å beskytte grisene mot influensasmitte og hindre utvikling av virus med nye egenskaper i svinebesetningene.

Helsemyndighetene anbefaler også at helsepersonell med pasientkontakt tar influensavaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter dersom de selv blir smittet.

Det anbefales også at beboere i husstander med immunsupprimerte (nedsatt immunforsvar) personer vaksinerer seg.

Anslagsvis dør 900 personer hvert år i Norge som følge av influensa. Om du tilhører en av de nevnte gruppene over bør du ta kontakt med fastlegen for å kontrollere om du bør ta influensavaksinen.

Spør i apoteket dersom du er usikker!

 

Referanser:

www.dittapotek.no

www.vitusapotek.no

www.helsedirektoratet.no

 

Sist oppdatert: januar 2021