Det finnes alltid en anledning

Livet er fullt av små og store anledninger.
Vi har gavene som passer.

Anledninger